Salon RENAULT w Warszawie - DECAR

Samochody osobowe i dostawcze - kredyt, leasing, najem długotermionowy

DECAR WARSZAWA

Regulamin

OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO RENAULT-DACIA.WARSZAWA.PL

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Właścicielem serwisu jest Mateusz Homa. Serwis Renault-Dacia.Warszawa.Pl poświęcony jest głównie tematyce samochodowej, jak również finansowej, flotowej i ekonomicznej.

Użytkownik korzystając z zasobów serwisu wyraża zgodę i akceptuje warunki regulaminu „korzystania z serwisu internetowego Renault-Dacia.Warszawa.Pl”

Serwis www można odwiedzać bez konieczności uiszczania opłat i bez konieczności podawania danych osobowych.

DEFINICJE

Właściciel serwisu – Mateusz Homa, pomysłodawca serwisu, a także właściciel domeny Renault-Dacia.Warszawa.Pl.

Serwis www – serwis tematyczny Renault-Dacia.Warszawa.Pl

Użytkownik – każda osoba korzystająca z serwisu www

ZASADY FUNKCJONOWANIA

Właściciel serwisu zamieszcza w serwisie www ogólne informacje nt. samochodów Renault i Dacia, a także o tematyce leasingu, flotowej i finansowej.

Właściciel serwisu zastrzega sobie prawo bez uprzedniej informacji do dokonywania w każdym momencie wszelkich zmian w materiałach, dokumentach i informacjach zawartych w serwisie www.

ZOBOWIĄZANIA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ WŁAŚCICIELA SERWISU

Zapewnienie nieodpłatnego serwisu informacyjnego użytkownikom Internetu.

Właściciel serwisu nie ponosi odpowiedzialności za decyzje podjęte przez Użytkownika w oparciu o informacje zasięgnięte z serwisu www.

Właściciel serwisu nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia sprzętu komputerowego powstałego podczas korzystania z serwisu www w szczególności w przypadku zainfekowania sprzętu wirusem komputerowym

Większość informacji i materiałów pochodzi od instytucji współpracujących oraz od osób trzecich, w związku z powyższym właściciel serwisu nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i poprawność zamieszczonych informacji.

Właściciel serwisu nie gwarantuje dostępności serwisu www z przyczyn niezależnych takich jak awaria systemu czy brak łączności telekomunikacyjnej.

Kopiowanie, przetwarzania, przesyłanie danych pobranych z serwisu www są podejmowane na wyłączne własne ryzyko Użytkownika.

Właściciel serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treści informacje, materiały i bezpieczeństwo stron współpracujących z serwisem www.

W przypadku znalezienia się w serwisie www treści niezgodnych z prawem lub naruszających dobra osobiste, właściciel serwisu natychmiast po otrzymaniu takich informacji (w momencie uprawdopodobnienia takich informacji albo prawomocnego wyroku Sądu) podejmie wszelkie działania przywracające stan zgodny z prawem.

ZOBOWIĄZANIA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ UŻYTKOWNIKA


Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z serwisu www zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu oraz zgodnie z przepisami Prawa Polskiego.

Znaki firmowe, towarowe znajdujące się w serwisie www podlegają ochronie prawnej regulowanej odpowiednimi przepisami, a w serwisie zostały wykorzystane jedynie w celach informacyjnych. Wykorzystanie elementów identyfikacji wizualnej marki Renault i Dacia związane jest z faktem, iż Decar Sp. z o.o. jest autoryzowanym koncesjonerem pojazdów w/w marek.

Wysyłając dane osobowe zawarte w formularzu Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.97 r. Dz. U. 133, poz. 883)

Wszelkie informacje uzyskane w serwisie www winny być wykorzystywane tylko i wyłącznie na potrzeby własne Użytkownika.

Użytkownik który wypełnił formularz, zgodnie z ustawą z dnia 26.08.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną obowiązującą od 10 marca 2003, wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogę elektroniczną.

Skorzystanie z prawa domagania się usunięcia danych z systemu serwisu jest realizowane poprzez wysłanie do administratora danych pocztą elektroniczną  info(at)renault-dacia.warszawa.pl.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE UMOWY

Właściciel serwisu w każdej chwili zmienić lub zaprzestać umieszczania informacji w serwisie www bez konieczności podania przyczyny.

Właściciel serwisu może w każdym dowolnym momencie dokonywać zmian w zapisach niniejszego regulaminu – dalsze korzystanie z serwisu www przez Użytkownika jest uznane za akceptacje zmian. Wszelkie zmiany w regulaminie wchodzą w życie z dniem publikacji.

Ogólne przepisy zawarte w regulaminie podlegają przepisom prawa cywilnego. Wszelkie spory będą rozstrzygane we właściwych sądach powszechnych.

Reklamacje dotyczące działania serwisu należy zgłaszać na adres info(at)renault-dacia.warszawa.pl

Home

This is a hidden article.

Icons

YOOtheme is a well-known template and extension provider for Joomla and WordPress who helps you to create professional websites. But to make your website or interface design a real eye-catcher there was one thing missing: Icons! Icons are an essential tool to simplify user interfaces and today almost every major website uses icons to highlight important parts in their content.

Features

PNGs in 8 Sizes

From 16x16 to 512x512 pixels.

Scalable vector sources

Customizable PDF vector files.

Pixel perfect design

Handcrafted every size.

YOOtheme Icons. Beautiful and handcrafted icons for web and print projects. Visit Website

UA-358204-8