Salon RENAULT w Warszawie - DECAR

Samochody osobowe i dostawcze - kredyt, leasing, najem długotermionowy

DECAR WARSZAWA

Kontakt

Decar Sp. z o.o. - koncesjoner Renault i Dacia
ul. Modlińska 154B, 03-170 Warszawa, NIP 526-020-69-71,
Sp. z o.o. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000095082, Kapitał zakładowy 190500,00 PLN
Alior Bank SA: 40 2490 0005 0000 4520 3533 3974
www.decar.pl - centrala: +48 22 831 01 99

UA-358204-8